Välj en sida

Riksdagen röstade NEJ till ett smakförbud den 21/6-2022!

Igår debatterades det i kammaren om prop. 2021/22:200 Hårdare regler för nya nikotinprodukter. Beskedet blev att Sverige säger nej till ett smakförbud. Sverige blir då vad vi vet det första landet i EU som lyckats säga nej! Yasmine Bladelius från Socialdemokraterna...