Välj en sida

BELC:s styrelse består av representanter från medlemsföretagen. Den utses en gång per år via utlyst årsmöte.

Nuvarande styrelse (2021)

Ordförande: Niklas Linder (Swedish Mixology)

Ledamöter:
Mikael Karvonen
Fritte Vanecek
Christian Brandt
Charlie El Hage

Supleanter:
Petter Strömberg
Fredrik Corneliusson

Valberedning:
Salim Chabo och Dennis Troedsson

Revisor:
Pamela Brandt