Välj en sida

Under våren 2021 presenterade regeringen sin utredning ”Hårdare regler för nya nikotinprodukter”. Utredningen lämnar som förslag att samtliga smaksättningar som inte har ”en doft eller smak av tobak” ska förbjudas för försäljning i Sverige. Som Sveriges enda branschorganisation för handel med elektroniska cigaretter, e-vätska och tillbehör har BELC kommenterat utredningen och förslaget.
Du kan ladda ner remissvaret i sin helhet nedan. Här är sammanfattningen:

BELC tycker:

…att ett omfattande förbud av smaksättningar, som utredningen föreslår, inte ska bli del av svensk lag. Lagstiftning av det här slaget kommer inte att tjäna sitt syfte att minska det redan låga antalet ungdomar som använder e-cigaretter regelbundet. Däremot riskerar en lagändring, som leder till begränsad tillgång till dagens utbud, att locka vuxna (men även unga) före detta rökare tillbaka till cigarettrökning. Samtidigt drabbas de företag som endast säljer e-cigaretter, e-vätska och tillbehör av svåra och stora ekonomiska konsekvenser, tillräckliga för att orsaka många konkurser och orsaka stor ekonomisk skada för många svenska småföretagare. Vi föreslår att regeringen tittar på andra lösningar som exempelvis mer utförlig certifiering för att få sälja e-cigaretter och tillbehör för att ytterligare stärka ett redan fungerande system.

…att regeringen eller utredaren ska återkomma med detaljer kring hur ett eventuellt smakförbud ska fungera, både tekniskt och i praktiken. Vi önskar också att beslutsfattare funderar på varför e-cigaretter ska tvingas att efterlikna den produkt som de är tänkta att ersätta? Och varför ska en i grunden söt e-vätska, som inte innehåller tobak, genom tvingande lagstiftning, endast få smaksättas så att den smakar just tobaksrök? 

Utredningen måste även precisera exakt vilka smaksättningar som i så fall är aktuella, då “tobakssmak” inte är en naturlig smaksättning, utan en kombination av varierande smakämnen som återfinns i många andra smakprofiler.
En certifiering för att få sälja smaksatt e-vätska skulle vara ett betydligt enklare sätt att hindra att olika smaker, även i fortsättningen, lockar färre ungdomar. 

…att en av riksdagen eller regeringen tillsatt utredning granskar den relativa skaderisken mellan olika nikotinprodukter såsom e-cigaretter, snus, cigaretter och annan röktobak innan den fattar beslut om lagar eller policy som ämnar begränsa upptaget av vissa produkter i relation till andra. Jämförelser finns dessutom redan tillgängliga genom andra länders myndigheter samt flera oberoende och välkända hälsoinstitutioner. 

…att regeringen närmare utreder hur ett eventuellt smakförbud påverkar vuxna (och ungas) möjligheter att sluta röka med hjälp av e-cigaretter. Innan ett eventuellt förbud blir aktuellt bör regeringen redovisa hur smaksättning påverkar rökares uppfattning och acceptans av mindre skadliga nikotinprodukter och hur detta kan påverka andelen aktiva rökare i framtiden.

Ladda hem och läs BELCS fullständiga remissvar här