Välj en sida

Branschorganisationen för elektroniska cigaretter finns till för att stödja företagen som jobbar med vejpprodukter i Sverige.

  • BELC arbetar för att e-cigaretter ska bli ett tryggt och effektivt alternativ till tobaksrökning i Sverige.
  • BELC arbetar för en marknad som låter elektroniska cigaretter och tillhörande produkter säljas, utvecklas och tilltala rökande vuxna i Sverige.
  • BELC vill att offentlig policy ska bygga på oberoende vetenskap och granskad forskning om elektroniska cigaretter, vejpning och tobaksskadereducering.
  • BELC vill att Harm reduction (skadereducering) som begrepp får en viktig position i debatten om tobaksreglering.
  • BELC vill att företagen som jobbar på fältet har en stabil, saklig och enhetlig grund att stå på när det gäller lagstiftning av elektroniska cigaretter.
  • BELC ska vara e-cigarettbranchens samlade röst i frågor som berör alla våra verksamheter. Vi är en registrerad remissinstans och svarar regelbundet på propositioner kring lagstiftning som berör vår bransch.
Är du verksam inom försäljning, distribution, tillverkning eller annat inom världen av e-cigaretter? Gå med i BELC!

Tillsammans är vi starkare!