Välj en sida

1 april 2022, Borlänge , Sverige 

Regeringens förslag att förbjuda i princip alla smaksättningar i e-vätska och e-cigaretter riskerar att tvinga närmare 150 000 användare tillbaka till traditionella cigaretter. Samtidigt riskerar regeringens förslag att skapa en omfattande, helt oreglerad, svart marknad, där varken åldersgränser eller smakförbud har någon som helst betydelse. 

“Regeringens förslag kommer att öka hälsoriskerna både för den stora grupp svenskar som lämnat cigarettrökningen bakom sig med hjälp av e-cigaretter, men även den grupp man vill skydda, ungdomarna” säger Victor Bryn-Jensen ordförande i branschorganisationen för e-cigaretter BELC.

Regeringen föreslår, genom proposition 2021/22:200 Hårdare regler för nya nikotinprodukter, att begränsa smaksättningar i vätskan som används i elektroniska cigaretter till att endast tillåta tillsatser som ger “en doft och smak av tobak”. Så kallad tobakssmak är den smaksättning som säljer minst i Sverige.

“Företagens försäljningssiffror visar tydligt att de allra flesta väljer andra smaksättningar, det vill säga smaker som passar dem bättre för att inte återgå till rökningen. För många användare påminner även vissa tobakssmaker för mycket om vanan de försöker bryta med,” säger Victor Bryn-Jensen. 

Randomiserade kontrollstudier visar att e-cigaretter fungerar

Flera studier har visat att varierande smaksättningar är avgörande för att hjälpa rökare att sluta röka, men framför allt för hålla sig borta från cigaretterna för gott. Enligt randomiserade kontrollstudier, utvärderade och analyserade av oberoende Cochrane Tobacco Addiction Group (Cochrane Library), pekar evidensen på att e-cigaretter är ett effektivt verktyg vid rökavvänjning (så kallad “moderate certainty”). Dessutom visar Cochranes sammanställning att e-cigaretter är dubbelt så effektiva vid rökavvänjning jämfört med traditionella nikotinläkemedel och på samma nivå som starka psykofarmaka som vareniklin (vilket idag är svårt att få tag på).

Att använda e-cigaretter är inte riskfritt (som regeringens utredning helt riktigt påpekar). Men de konstaterar också att e-cigaretter påverkar hälsan betydligt mindre än att röka cigaretter, för den som vill bruka nikotin. 

“Att förvägra svenskar ett mindre farligt alternativ till cigaretter ökar självklart risken att färre växlar från rökning till e-cigaretter, och att vi som lyckats ändra våra vanor börjar röka igen. Det ligger på regeringens samvete. Lagen kommer att kosta liv.”  säger Victor Bryn-Jensen

Tobakssmak är inte som “cigarettrök”

Regeringens resonemang vilar på föreställningen att smaksättningen “tobak”” smakar som cigarettrök. Detta stämmer inte. E-cigaretter förbränner inte tobak och det går inte att, utan eld, återskapa smaken av aska och rök. Tobakssmaker är snarare ett försök härma “doften” av smaksatt, obränd tobak och med hjälp av olika mörkare smakessenser, som choklad, vanilj och rökaromer, skapa en smak som känns bekant för vissa rökare. Mångåriga vanerökare, som aldrig har provat en e-cigarett tidigare, lockas oftast av tobakssmaker just på grund av namnet “tobak” i produktnamnet – inte smaken i sig. Det varken “doftar” eller “smakar” som tobaksrök.

“Varierade smaker är däremot alltid viktig del för att hjälpa rökare övergå till e-cigaretter. Gång på gång har vi sett exempel på hur användare som byter från rökning till e-cigaretter även snabbt även byter ut e-vätskan till något som inte är tänkt att likna cigarettsmak” säger Victor Bryn-Jensen.

Leder till fler rökare

En studie från Canadian University of Waterloo visade nyligen att ett smakföbud, liknande det som regeringen föreslår, fick hälften av e-cigarettanvändarna att antingen återvända till rökningen eller att begå brott genom att handla sina smaker illegalt. 

En studie av ett smakförbud i San Francisco visade även att rökningen av cigaretter bland ungdomar (högstadiet/gymnasiet) ökade när ett av distrikten i staden endast tillät tobakssmaker i e-cigaretter (det fanns vid tillfället ingen åldergräns för e-cigaretter). Detta bekräftades genom att rökningen fortsatte att minska i granndistrikten, som inte hade infört smakförbud.

Olaglig handel är oundviklig

Utan tilltalande smaksättningar tillgängliga riskerar hälften av våra 150 000 svenska användare att återvända till rökningen.  Vi riskerar även en ökad illegal handel. En stor undersökning gjord av organisationen ETHRA, där 30 000 e-cigarettanvändare inom EU svarade på frågor om hur de använder e-cigaretter visar att 83 procent av vejparna var öppna för att köpa produkterna olagligt, för att få tag på sina smaker. Vill regeringen kriminalisera en ny grupp i samhället?

Den svarta marknaden riktar sig mot ungdomar

Att köpa oreglerade vejpprodukter innebär en uppenbar hälsorisk, något vi senast såg i USA 2019 när 60 personer dog efter att ha använt okontrollerad e-vätska med cannabis som spätts med e-acetat – ett oljebaserat ämne som använts för att dryga ut den aktiva substansen THC. Det rörde sig om en omfattande svarthandel, vid sidan av den lagliga och kontrollerade handeln med cannabisvätska (inte e-cigaretter avsedda för nikotin).

I Sverige rapporterade polisen nyligen att underåriga allt oftare påträffas med så kallade engångs e-cigg. Dessa produkter florerar på den svarta marknaden och enligt polisen sker försäljningen via sociala medier och onlineköp via utländska sajter som levererar direkt till brevlådan, fraktfritt och utan ålderskontroller. Det rör sig ofta om helt oreglerade produkter, med extremt hög nikotinstyrka och okänt innehåll i e-vätskan.

Reglering skyddar ungdomar – förbud lämnar dem i sticket

Branschföreningen för elektroniska cigaretter ställer höga krav på sina medlemmar, och det har hänt att företag blivit utslutna på grund av försäljning av oreglerade produkter. Vi är tyvärr övertygade om att försäljningen av smaksatta e-vätskor, i händelse av ett förbud, kommer att fortsätta oförändrat på den svarta marknaden. Regeringens förslag slår bara undan fötterna på seriösa företag som idag följer de lagar och regler som redan finns på plats. 

Ett smakförbud skyddar därmed inte den grupp som regeringen vill värna här – ungdomarna. Tvärtom kommer de fortfarande att kunna köpa smaksatta e-cigaretter, utan ålderskontroll, utan produktsäkerhet, på samma sätt som tidigare. Det enda regeringen gör är att förbjuda den lagliga, öppna handeln – en marknad där få ungdomar idag kan komma åt att köpa e-cigaretter, på grund av gällande lagstiftning.

BELC hoppas att socialutskottet beaktar riskerna med ett smakförbud och utvärderar vilka konsekvenser ett smakförbud får för företag, användare och kanske viktigast av allt – de ungdomar som ska skyddas från nikotinberoende. Lämna dem inte i sticket.

BELC uppmanar därför riksdagen att rösta nej till förbudet mot smaksättning i proposition 2021/22:200 och visa öppenhet, för att på alla sätt, underlätta för rökare att hitta sin egen väg bort från rökningen.

Reglera e-cigaretter ordentligt – men förbjud inte smaksättningar. Det kommer att kosta liv.

Ordförande
Victor Bryn-Jensen
Victor@Belc.se