Välj en sida

BELC:s styrelse består av representanter från medlemsföretagen. Den utses en gång per år via utlyst årsmöte.

Nuvarande styrelse (2021)

Ordförande: Victor Bryn-Jensen

Ledamöter:
Mikael Karvonen
Fritte Vanecek
Linus Gustafsson
Niklas Linder
David Ringius

Valberedning:
Salim Chabo och Christian Brandt

Revisor:
Pamela Brandt