Välj en sida

Vad gör BELC?

BELC arbetar för att e-cigaretter ska bli ett tryggt och effektivt alternativ till tobaksrökning i Sverige.

BELC – Styrelse

BELC:s styrelse består av representanter från medlemsföretagen. Den utses en gång per år via utlyst årsmöte. Nuvarande styrelse (2021) Ordförande: Niklas Linder (Swedish Mixology) Ledamöter:Mikael Karvonen Fritte Vanecek Christian Brandt Charlie El Hage Supleanter:...